top of page
OM PROJEKTET

OM PROJEKTET

FACE OF GÄLLIVARE

Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Genom ett normkritiskt förhållningssätt, reflektion och kunskap skapar vi en varmare känsla mellan husen.

På denna sida kan du läsa mer om vad vi gör och vilka vi är. 

Projektägare är Gällivare Näringsliv AB.

Vi finansieras av:

AKTUELLT

VERKTYGSLÅDA SOCIAL HÅLLBARHET

I Face of Gällivares verktygslåda för social hållbarhet finner ni inspiration och resurser för arbetet med social hållbarhet. 

fgm.PNG
Förstabild filmer Facing (1).png
INTERVJUER OCH REPORTAGE MED GÄLLIVAREBOR!

Facing Gällivare speglar kommuninvånarna i Gällivare. Genom intervjuer, krönikor, reportage och bilder lyfter vi de individer som var och en bidrar med sitt egna skikt av tankar, idéer, levnadssätt, egenheter och färdigheter som gemensamt skapar den plats vi lever på. Vi är Gällivare.

Vill du medverka eller har tips på någon du skulle vilja att vi skrev om? Kontakta oss via formuläret på Facing Gällivare Magasin-sidan.

UTBILDNINGAR

Många arbetsplatser har en värdegrund, men hur omsätts den i praktiken? Den kultur som råder på en arbetsplats har stor betydelse för hur de anställda trivs och hur effektivt arbetet blir.

 

Face of Gällivare har därför utvecklat en utbildningsserie där vi hjälper din arbetsplats att reflektera kring dessa frågor och stöttar er i hur ni tillsammans kan arbeta vidare. Genom en utbildning i fyra delar pratar vi om hur vi skapar en positiv arbetsplats som är inkluderande för alla.


Till följd av pandemin har vi utvecklat en digital version av våra utbildningssteg där ni som vill delta kan utbilda er digitalt.
Utbildningen är uppdelad i 2 delar; 1 individuell del och en live-del via mötesverktyget Zoom. Varje del tar cirka 5 timmar.

VI UTBILDAR:

Verksamheter inom våra finansiärer

Gällivare kommun, kommunala bolag, LKAB, Boliden, Sparbanken Nord, Region Norrbotten

Alla verksamheter som finansierat vårt projekt har kostnadsfria utbildningar. 

Övriga företag

Vill du utbilda dig tillsammans med din arbetsplats? Ta kontakt med oss för offert!

Från 7995,00 ex moms per utbildningstillfälle (max 15 deltagare)

Skolor och föreningar

Vi genomför även utbildningar till skolor och föreningar, då anpassar vi upplägget så att det funkar för er. Dessa utbildningar är helt kostnadsfria.

OBS! Detta gäller för verksamheter i Gällivare kommun.

DEL 1: VÄRDERINGAR

Var kommer våra värderingar ifrån? Hur och när synliggörs dem? Hur speglar våra individuella värderingar den arbetsplats vi företräder och vice versa? Vad är kultur och varför är inkludering viktigt för allas trivsel?, Vad är egentligen 'högt i tak' och vem bestämmer vad som är okej och inte?

DEL 2: JAG, VI OCH DEM

I andra delen går vi vidare och pratar om fördomar - varför finns vi och dem? Vi lyfter begreppet normer och funderar kring hur vi anpassar oss efter dem och vilka normer som råder omkring oss. Hur påverkas vi av gruppens beteende och på vilket sätt kan makt utövas omkring oss?

DEL 3: MÅNGFALD

Vi pratar om behovet av mångfald för att överleva. Om hur och varför systematiskt diskriminerar och värderar. Vi tar upp mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunder och vrider och vänder på ordet mångfald.

DEL 4: JÄMSTÄLLDHET

Vad innebär jämställdhet i praktiken och hur kan vi göra arbetsplatsen och samhället mer jämlikt? Varför är destruktiva maskulinitetsnormer något som alla bör reflektera kring? Vi fördjupar oss i jämställdhet och synliggör könsnormer, för att tillsammans kunna förändra dem.

UTBILDNINGAR
UTSTÄLLNING

'Vi är Gällivare - en utställning om normer och mångfald' som tagits fram av Face of Gällivare.

Utställningen handlar om de normer som upplevs starka i samhället, och baseras på en enkät som kommuninvånarna svarat på. Den lyfter även mångfalden av språk i vår kommun, både genom de nationella minoritetsspråken men även genom mängden olika språk som talas i Gällivare kommun.

Utstallning-web.jpg
KONTAKT
bottom of page