top of page
UTSTÄLLNING

’Vi är Gällivare – en utställning om normer’ är en turnerande utställningen som kommer att synas på olika platser i kommunen. Så småningom kommer den även att turnera regionalt.

Utställningen är en del i vårt arbete att sprida medvetenhet och reflektion kring normer och mångfald.

 

Utställningen bygger bland annat på enkätsvar från kommuninvånare som fått svara på frågor om normer och nationella minoritetsspråk, kopplat till Gällivare kommun. I enkäten framkom det att det finns starka normer kopplade till bland annat machokultur, jantelagen, kön, fritidsintressen, släkt och familj.

IMG_7331.jpg

Vi har lyft fram några citat från enkäten som visar på dessa normer. Vi har även intervjuat Gällivarebor som på olika sätt bryter mot normer, samt hämtat fakta från Sametinget, Gällivare kommun, Diskrimineringsombudsmannen och Rättighetscentrum Norrbotten.

Gällivare är rikt på språk, och då språket speglar de människor som bor här valde vi att lägga fokus på språklig mångfald. Vi ville lyfta de nationella minoritetsspråken, i synnerhet de språk som Gällivare är förvaltningskommun för. Språken är en del av vårt kulturarv och har, tillsammans med språk som tillkommit senare, format Gällivare som plats. För oss är det även viktigt att på andra sätt lyfta den stora variation som finns bland invånarna – etniskt ursprung, kön, könsidentitet, religion, ålder, sexuell läggning och fysisk funktion. Tillsammans kompletterar vi varandra.

Utställningen togs fram med hjälp av Geektown kommunikationsbyrå. Klicka här för att läsa om deras arbete med uppdraget.

IMG_7327.jpg
IMG_7337.jpg
IMG_7325.jpg
bottom of page