top of page
Face of Gallivare_logotyp.png

TEMPERATURMÄTNING 2021

Face of Gällivares Temperaturmätning genomfördes under vintern 2021 med syfte att mäta det sociala klimatet bland invånarna i Gällivare kommun.

Totalt svarade 342 kommuninvånare och svaren är nu analyserade och samlade i en rapport.

Notera att detta är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Temperaturmätningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. 

Detta ska alltså inte tolkas som en helhetsbild som representerar alla kommunens invånare.

TEMPERATURMÄTNING 2020

Face of Gällivares Temperaturmätning genomfördes sommaren 2020 med syfte att mäta det sociala klimatet bland invånarna i Gällivare kommun.

 

Totalt svarade 825 kommuninvånare och svaren är nu analyserade och samlade i en rapport.

 

Vi har även klippt ut citat, diagram och sammanfattningar så att du kan få en bra överblick över temperaturmätningens innehåll.

Notera att detta är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Temperaturmätningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. 

Detta ska alltså inte tolkas som en helhetsbild som representerar alla kommunens invånare.

VILKA SVARADE PÅ ENKÄTEN?

TOTALT INKOM 825 SVAR, VILKET MOTSVARAR 4,71% AV BEFOLKNINGEN I GÄLLIVARE KOMMUN

FLEST ANDEL SVARANDE FANNS I ÅLDRARNA

26-29 ÅR

(225 PERSONER)

SAMT

40-59 ÅR

(323 PERSONER)

AV DE 825 SVARANDE VAR 509 KVINNOR

ENDAST 3 AV DE SVARANDE VAR 15 ÅR ELLER YNGRE

 

ENDAST 5 AV DE SVARANDE VAR 80 ÅR ELLER ÄLDRE

UPPLEVER DU ATT DET SOCIALA KLIMATET I GÄLLIVARE KOMMUN FÖRÄNDRATS UNDER DE SENASTE FEM ÅREN? BESKRIV VARFÖR.

''Det är otroligt svårt att måla Gällivare i ett positivt ljus. Denna bild måste bearbetas och förbättras.''

''Det behövs att vi lyssnar mer på varandra, gammal som ung. Det finns klokhet hos båda sidorna.''

''Ungdomen är vårt hopp. Vi gamlingar vill tyvärr ofta att det ska vara som det alltid varit.''

''Jag arbetspendlar till Gällivare kommun. Mycket är bra, riktigt fint i Gällivare men svårt att komma in som nyanställd i kommunen.''

''Jag tror att stoltheten har ökat och därmed gemenskapen.''

''Det finns en gräns eller klyfta mellan invånare som är inkluderande och de som inte ser inkludering av alla som självklart. Finns en stark främlingsfientlighet som påverkar det sociala klimatet.''

''När man bor på små orter i utkanten av kommunen glöms man bort totalt.''

''Även okända människor hälsar och ler när man möter varandra.''

''Det sociala klimatet har blivit generellt sämre med sociala mediers intåg.''

''Fler människor vågar vara sig själva. Folk är tvungna att bli mer och mer förstående med att folk är olika. Folk har blivit mer hänsynsfulla och insiktsfulla.''

''Som frisk och kry pensionär kan jag inte ha det bättre. Goda vänner, inspirerande fritid och närheten till allt jag behöver inklusive Dundret som jag anser vara en viktig trivselfaktor.''

''Känns som det är mer positiva vindar över Gällivare, en ny generation som tar plats och är mer intresserade av utveckling istället för gamla fejder. Det skapar bättre mötesplatser.''

''Jantelagen är mycket starkt rådande här i Gällivare.''

''Öppnare klimat och större tolerans för den som faller utanför normen.''

''Som inflyttad blev jag förskräckt över allt skvaller och skitsnack.''

''Den idiotiska motsättningen mellan Gällivare och Malmberget

har minskat i och med samhällsomvandlingen.''

''Mycket rasism mot samer''

''Tycker folk i allmänhet blivit mer nyfikna och vill gärna diskutera vad som händer i samhället.''

VAD HADE KUNNAT ÖKA DET

SOCIALA KLIMATET I GÄLLIVARE KOMMUN?

MÖTESPLATSER

 

KULTUR

SPRÅKCAFÉ

FLER LEKPLATSER

BÄTTRE SKOLA

MER FOKUS PÅ LANDSBYGDEN

VISA PÅ GODA EXEMPEL OCH BYGGA STOLTHET ATT VARA GÄLLIVAREBO

AKTIVITETER UTAN POLITISKA INSLAG

UPPLEVER DU PERSONLIGEN

KRÄNKNINGAR OCH/ELLER

TRAKASSERIER I GÄLLIVARE KOMMUN?

JA: 156

NEJ: 623

VILL EJ SVARA: 39

OM JA, PÅ VILKA GRUNDER?

KÖN: 95

KÖNSIDENTITET: 30

ETNICITET: 60

SEXUELL LÄGGNING: 40

RELIGION: 38

FYSISK FUNKTION: 29

VILL EJ SVARA: 26

VET EJ: 9

5.png

HUR VÄL TRIVS DU MED

LIVET I GÄLLIVARE KOMMUN?

Inte alls

1: 4%

2: 6%

3: 13%

4: 30%

5: 29%

6: 18%

Mycket väl

HUR ÄR KÄNSLAN AV GEMENSKAP MELLAN INVÅNARE I GÄLLIVARE KOMMUN?

3.png

Liten

1: 4%

2: 1%

3: 25%

4: 33%

5: 20%

6: 7%

Stor

UPPLEVER DU ATT DET ÄR LÄTT

ATT LÄRA KÄNNA NYA MÄNNISKOR

I GÄLLIVARE KOMMUN?

Upplever du att det är lätt att läta känna nya människor i Gällivare kommun?

Väldigt svårt

1: 9%

2: 15%

3: 27%

4: 26%

5: 17%

6: 6%

Väldigt lätt

KÄNNER DU TRYGGHET I ATT

KUNNA VARA DIG SJÄLV

I GÄLLIVARE KOMMUN?

Diagram med frågan: Känner du trygghet i att kunna vara dig själv i Gällivare kommun?

Ja, väldigt väl

1: 5%

2: 7%

3: 11%

4: 19%

5: 26%

6: 32%

Nej, inte alls

KÄNNER DU DIG STOLT ÖVER ATT

BO I GÄLLIVARE KOMMUN?

Diagram med frågan: Känner du dig stolt över att bo i Gällivare kommun?

Inte alls stolt

1: 9%

2: 10%

3: 15%

4: 21%

5: 19%

6: 26%

Väldigt stolt

bottom of page