top of page

Makt och härskartekniker

Vad är makt egentligen? Förekommer härskartekniker på er arbetsplats? Denna gång lyfter Face of Gällivare makt och härskartekniker.

Makt och härskartekniker

Makt är ett relationsbegrepp och finns endast i relation till sammanhang eller situation. I ett sammanhang kan en individ upplevas ha makt, medan i ett annat har den mindre makt. Makt behöver inte vara något dåligt, det beror på hur den används. Att ta makt och vilja ha makt är ett av de viktigaste sätten för samhällsförändring. Vem du är och vilken bakgrund du har, påverkar din möjlighet och tillgång till makt. Om jag använder den makt jag har till att härska över någon annan eller trycka ner andra så upplevs det naturligtvis negativt. Men makt kan också vara positivt på det sättet att man har makt över sin egen kropp, makt över sitt eget liv och makt att förändra.


Härskartekniker är ett sätt att utöva makt genom social manipulation och används ofta för att bevara hierarkier, ta sig mer utrymme eller tysta andra. Man kan säga att de på olika sätt handlar om att hävda sig själv genom att förminska andra, att få andra att känna sig underlägsna. Teknikerna kan vara subtila, vilket gör att man ofta inte kan sätta fingret på vad som sker och ibland inte är medvetna om att vi utsätts för dem. De olika härskarteknikerna kan gå in i varandra och är oberoende av kön. Med andra ord spelar det mindre roll om det är personer av samma eller olika kön som det sker mellan.Exempel på härskartekniker:

 • Osynliggörande – går ut på att osynliggöra en person och förmedlar därigenom att det personen gör eller säger inte är viktigt i sammanhanget.

 • Förlöjligande – handlar om framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig, får personen att känna sig bortgjord eller förminskad.

 • Undanhållande av information – inträffar när en person eller grupp undanhåller information eller behandlar viktiga frågor när inte alla berörda är närvarande.

 • Dubbel bestraffning – vad personen som utsätts än gör så gör den fel, det upplevs inte möjligt att göra rätt vilket man än väljer.

 • Påförande av skuld och skam – att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något som någon utsätts för är dennes eget fel.

 • Objektifiering - att kommentera eller diskutera någons utseende i irrelevanta sammanhang, där fokus flyttas från det personen gör till hur denne ser ut.

Det finns olika motstrategier till nämnda härskartekniker som på olika sätt utgår från att synliggöra, att ta plats, ifrågasätta, kräva korten på bordet och informera. Det finns också så kallade främjartekniker som handlar om att skapa ett klimat där härskartekniker inte får fäste, ungefär som att hålla rent ett sår för att det inte ska fastna bakterier där. Att förebygga och motarbeta att härskarbeteenden förekommer, är helt enkelt ett smart sätt att förändra sociala klimat och skapa en god arbetsmiljö där människor trivs och samarbetar.


Syftet med denna del är att lyfta upp frågan om makt och olika härskartekniker för att känna igen dem, samt att reflektera kring förekomsten av dem.


Uppgifter


1. Titta på filmen

VIKTIGA SAKER: Makt  av Maktsalongen TV. 
2. Diskutera

 • Vad är makt? Vad innebär makt för dig?

 • Vem har du/ni makt över i ert arbete?

 • När kan makt vara bra?
3. Titta på filmen

Trump är en mästare – lär dig hantera härskarteknik av SVT. Härskartekniker används ofta inom politik, men det kan ske i alla möjliga sammanhang i vardagen.
4. Diskutera

 • Finns det situationer från din tillvaro som du kommit att tänka på efter att ha sett klippet?

 • Vad hände i de situationerna?

 • Kan du se att de situationerna hade kunnat hanteras på ett annat sätt?

 • Vad kan vi göra om vi märker att någon utsätts för härskartekniker?

 • Vems ansvar är det att säga ifrån eller agera?

 • Hur säger vi ifrån eller agerar på bästa sätt?

 • Hur kan ni tillsammans skapa ett klimat där härskartekniker ej får fäste i er verksamhet?5. Titta på filmen

Fatta din position – Steg 3  En film om makt -vem är det som har makten?


Källhänvisning

 • Medarbetare.ki.se

 • Vision.se

 • Framfot.se

 • Metodbanken.se

 • Nathatshjalpen.se


Makt och härskartekniker

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page