top of page

Könsidentitet och könsuttryck

I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare könsidentitet och könsuttryck. Vad innebär respektive begrepp och vad kan innefattas i dessa?

Könsidentitet och könsuttryck

Könsidentitet är en persons självdefinierade kön, det är individens egna subjektiva upplevelse av sig själv och tillhörighet till ett viss kön. Det behöver nödvändigtvis inte höra ihop med biologiskt kön och är inte kopplat till personens sexuella läggning. 


Könsuttryck är de faktorer, eller medel som individen använder sig av för att uttrycka sin könsidentitet. Det kan handla om röstläge, kroppsbehåring, ansiktsbehåring, kroppsspråk osv. Könsuttryck syftar till att höra till det sociala könet. 
En person kan uppleva könsidentiteterna; kvinnlig eller manlig, både manlig och kvinnlig, mittemellan (ickebinär) eller varken manlig eller kvinnlig. Syftet med denna del är att möjliggöra reflektion och öka kunskap kring vad som kan skapa exkludering i teamet samt vad som kan öka inkluderingen.  


"Med könsidentitet och könsuttryck avses i lagen att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födelsen. Begreppen omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr" (www.do.se).


Olika definitioner

Kroppsligt kön

Kön kan vara exempelvis inre och yttre könsorgan. Det kan också handla om genetik och hormoner.


Könsidentitet

Könsidentitet är vad en själv känner sig som och med vilket kön en person identifierar sig med.


Könsuttryck

Könsuttryck är till exempel kläder, frisyr och annat som har med utseende att göra.


Tilldelat kön vid födseln

Det kön som registrerades vid födseln. 


Juridiskt kön

Alla barn som föds i Sverige registreras som antingen man eller kvinna och det är detta som finns angivet i pass och andra myndighetsdokument. Det finns i dag ingen möjlighet att ha något annat som juridiskt kön i Sverige. Den här indelningen går att se i de fyra sista siffrorna i ditt personnummer eller samordningsnummer. Om den näst sista siffran är jämn är ditt juridiska kön kvinna, och har du en ojämn siffra är ditt juridiska kön man.


Språkligt kön

Språkligt kön är till exempel vilket pronomen som används. Det kan vara till exempel hon, hen, den eller han.HBTQIA+: Ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Q står för Queer och kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och/eller sexuell praktik men också ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I:et handlar om att kroppen bryter mot normer för kön. A står för asexualitet som är ett begrepp för en individ som inte känner någon sexuell attraktion till någon annan. + står sålunda för andra identiter och läggningar som inte har nämnts. 


Många som känner att de inte passar in i en könsuppdelning som bara består av man och kvinna kallar sig bara för transperson. Det finns inget rätt eller fel sätt att vara transperson på. 

Ordet transperson är ett brett begrepp som sammanfattar många olika identiteter. Här är några av dem;


Transperson

Det är ett paraplybegrepp och innebär om det känns som att kropp, könsidentitet, könsuttryck, språkligt kön och juridiskt kön på ett eller annat sätt inte stämmer överens med varandra.

Transperson kan också vara personer som bryter mot normer kring könsidentitet eller könsuttryck och också själva identifierar sig med begreppet trans. Ordet trans betyder överskrida eller gå över.


Det är förbjudet enlig lag att diskriminera någon på grund av att den är transperson.

Många som känner att de inte passar in i en könsuppdelning som bara består av man och kvinna kallar sig bara för transperson.


Transman eller transkille innebär att ha en manlig könsidentitet men ha tilldelats kvinnlig kön vid födseln. Många använder också bara orden man eller kille, utan prefixet ”trans” innan. Ett annat uttryck är man med transbakgrund eller kille med transbakgrund.


Transkvinna eller transtjej innebär att ha en kvinnlig könsidentitet men ha tilldelats manligt kön vid födseln. Många använder också bara orden tjej eller kvinna, utan prefixet ”trans” innan. Ett annat uttryck är kvinna med transbakgrund eller tjej med transbakgrund


Ickebinär

Ickebinär beskriver personer som varken identifierar sig som man eller kvinna, eller ibland både och eller inget kön alls. Ordet kan betyda olika saker för olika personer.

Andra ord som kan betyda ungefär samma sak är till exempel agender, intergender och genderqueer.


Transvestit

En person som ibland eller ofta använder sig av andra könsuttryck än de som associeras till hens juridiska kön kan kalla sig för transvestit. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk eller röstläge. Att vara transvestit handlar inte om könsidentitet eller önskemål om könsbekräftande behandlingar, utan endast om könsuttryck.


Cisperson

En person som identifierar sig med könet man tilldelades vid födseln och innebär att kropp, könsidentitet, könsuttryck, språkligt kön och juridiskt kön stämmer överens med varandra.

Ordet “cis” är latin och betyder ungefär på samma sida. Cis har ingenting med sexualitet att göra.Könsinkongruens och könsdysfori

Könsinkongruens innebär att det kön som tilldelades vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. Könsdysfori innebär att man upplever ett lidande och obehag av sin könsinkongruens. Till exempel känna en stark och ihållande känsla av att vara född i fel kön eller att kroppen inte känns rätt.


Det handlar inte om sexuell läggning

Det är inte en sexuell läggning att vara cisperson eller transperson. Könsidentitet och könsuttryck handlar om sitt eget kön och inte könet hos den eller de man blir sexuellt attraherad av eller kär i.

Både cispersoner och transpersoner kan vara bisexuella, homosexuella, heterosexuella, queera eller något annat.  Man bestämmer själv vilka ord som används om sin sexualitet.
I januari 2021 beslutade regeringen om en Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter  för perioden 2020–2023.

1. Titta på filmen

Josefine 23 år -en film om att få vara sig själv, Handlar om Josefin  som lever som transtjej 


2. Diskutera

 • Vad väcker filmen för tankar och känslor?

 • Varför måste en del känna att de måste dölja sin personlighet?

 • Hur kan det komma sig att en del måste leva med rädsla om att inte duga eller rädsla för att något skall hända dem p g a sin identitet eller sitt kön?

 • Hur kan jag bidra till att alla skall känna sig inkluderade och sedda oavsett kön?Källhänsivning

 • RFSU.se

 • Rfsl.se

 • 1177.se

 • Jamstalldhetsmyndigheten.se

 • Do.se

 • Minarattigheter.se

 • Kunskapsguiden.se

 • Lo.se

 • Kry.seKönsidentitet och könsuttryck

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page