top of page

Inkludering

Vill du ha tips om hur du kan bli mer inkluderande i din verksamhet och på din arbetsplats? Face of Gällivare lyfter i detta avsnitt ämnet inkludering och vikten av att människor känner sig inkluderade; välkomna och uppskattade.

Inkludering

Inkludering handlar om den sociala gemenskapen samt hur olikheterna berikar gruppen och är ett förhållningssätt där alla känner sig välkomna och som en del i teamet, en del i den sociala gemenskapen. Det handlar om att få människor att arbeta tillsammans och känna tillhörighet på lika villkor. En inkluderande arbetsmiljö är en tillvaro där alla individer behandlas rättvist och respektfullt, har samma tillgång till möjligheter och resurser och fullt ut känner att de kan bidra till organisationens utveckling.


Att skapa en arbetsplats som tar hänsyn till medarbetarnas behov är en del av den inkluderande organisationen. Det handlar inte bara om att anpassa den fysiska arbetsplatsen till personer med funktionsnedsättningar, utan det handlar också om att se till att alla kan se, höra och förstå information som presenteras på till exempel möten och konferenser.


Motsatsen är exkludering och att vara selektiv i vilka som får vara en del av teamet, gruppen eller vem som får vara med på after work.Syftet med denna del är att bibehålla och öka känslan av inkludering i gruppen genom att lyfta upp ämnet och möjliggöra reflektion.


Uppgifter

Lyft upp och reflektera hur ni kan fortsätta arbeta med inkludering genom att ta del av situationsbeskrivningen och diskutera sedan frågorna nedan. 


”På arbetsplatsen, där Ivan 35 år arbetar, har de nyligen haft en föreläsning kring HBTQ-rättigheter. Efter föreläsningen kommer han in till fikarummet och tar del av en diskussion där kollegorna pratar om hur inkluderande deras arbetsplats är. Kollegorna är överens om att det är en öppen arbetsplats och att ”här får man vara som man vill, vi är ju här för att jobba då har sexualitet ingen betydelse”. Ivan tycker inte att det stämmer. Han får dagligen höra kollegornas antaganden om att han är homosexuell, och det ständiga pratet om familj, planer till helgen och partners. Ivan tycker att det är lätt för heterosexuella personer att säga att sexualitet inte spelar någon roll. De går aldrig utanför normen när de pratar om sina relationer.” 1. Diskutera

 • Skulle vem som helst känna sig som en i gänget hos oss? Varför/varför inte? 

 • Hur är tillgängligheten på arbetsplatsen, det kan t.ex. vara att alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning etc. har tillgång till arbetskläder, utrustning och annat som ses som nödvändigt i arbetet.

 • Har alla samma rätt till utveckling på jobbet?

 • Antar du att alla människor du möter är heterosexuella? JA/NEJ -Hur kommer det sig? 

 • Vilka könsneutrala ord finns det när vi pratar om familjeförhållanden? 

 • På vilket sätt kan er arbetsplats bli mer tillåtande gällande sexualitet, könsidentitet och könsuttryck?

2. Titta på filmen

 All That We Share, Av TV2 Danmark 


2.a. Diskutera 

 • Vilka tankar kom upp? 

 • Är ni på arbetsplatsen en homogen grupp eller vilka egenskaper gör att ni blir en grupp med mångfald? 

 • Kan alla känna samhörighet i gruppen? 

 • På vilket sätt? 

 • Kan någon vara "annorlunda"? 

 • Vad skapar inkludering hos er? 

3. Gemensam övning

Till denna övning behöver ni post-it-lappar, pennor, whiteboard eller blädderblock.Alla har varsin post-it lapp där ni sedan får skatta hur inkluderande ni upplever att er verksamhet är på en skala mellan 0 och 10. 


Där 0 är absolut inte alls inkluderande och 10 fullkomligt inkluderande. 


Rita sedan på en whiteboard eller ett blädderblock, en linje som går från 0-10, samla in lapparna och sätt sedan ut lapparna på linjen utifrån upplevd inkludering. 


Det går även att göra detta mer publikt, genom att ni går fram och sätter ett kryss på linjen.


       0--------------------5--------------------10

inte alls                                              fullkomligt

inkluderande                                 inkluderande3.a Diskutera

 • Hur upplever vi inkluderingen på arbetsplatsen? Upplever vi det på liknande sätt eller är det en stor spridning? Hur kommer det sig? 

 • Hur kan vi komma högre i den genomsnittliga upplevelsen av inkluderingen? 

 • Vilka saker behöver vi fortsätta att göra? 

 • Finns det något vi kan börja göra?

 • Vad kan vi göra mindre av?

 • Finns det något vi behöver sluta med?

4. Läs mer

Akademikerförbundet SSRs projekt Lärandeforum UUA i samverkan med CSR Sweden, Fremia, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, Randstad, Sveriges Företagshälsor och Vasakronan, har tagit fram en kunskapsöversikt om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)- Kunskap för framgångsrik inkludering.
5. Titta på filmen

Välkommen – att känna sig inkluderad av SISU Idrottsutbildarna. En kortfilm om normkritiskt tänkande och inkludering.


DIFFERENT   Award Winning Short Film av Tahneek Rahman


Titta gärna på Inkludera mera - Digitalt panelsamtal med Make Equal I Face of Gällivare, Inspelning av Face of Gällivares digitala event med föreläsningen "Mikrohandlingar för inkludering med Aygül Kabaca från Make Equal och efterföljande panelsamtal med lokala representanter. Inspelningen är från den 3 december 2021. 6. Lyssna

Poddavsnitt publicerat av Almi, Hur är man inkluderande i sin kommunikation? 
Källhänvisning

 • Idvxo.se

 • Ledarna.se

 • Mfd.seInkludering

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page