top of page

Egen reflektion

Egen reflektion.

Egen reflektion

Egen reflektion - dig själv


Här får du möjlighet att reflektera kring dig själv som medarbetare och hur du välkomnar olikheter och inkluderar andra i ert team. Vi är medvetna om att alla på en arbetsplats inte är nära vänner, däremot ska alla kunna respektera alla på sin arbetsplats.


Fundera kring:

  • Hälsar du på alla på din arbetsplats? Varför / Varför inte?

  • Hur kan du vara med och skapa en välkomnande arbetsplats? 

  • Hur blir det synligt för andra på din arbetsplats?

  • Vad skulle du kunna göra med av?
Egen reflektion - organisationen


Syftet är att du ska få reflektera kring hur du ser på din närmsta arbetsplats, verksamhet och organisationen, i frågor om mångfald, inkludering och kultur.


Fundera kring:

  • På vilket sätt arbetar arbetsplatsen idag med mångfald, inkludering och kultur?

  • Det sätt som organisationen arbetar med dessa frågor, hur märks det för dig?

  • Vilka frågor behöver ställas för att arbeta mer med dessa frågor?

  • Hade du önskat något mer utifrån dessa frågor? Och i så fall vad?Egen reflektion

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page