top of page

DIGITALA UTBILDNINGAR

Här hittar du våra digitala utbildningar. Välj vilken av de fyra delarna du ska genomföra. Du måste ha en användare för att kunna använda plattformen, antingen registrerar du en egen eller använder den du blivit tilldelad. Denna individuella del följs av ett gemensamt webinar via Zoom. Länk och praktisk info hittar du i kallelsen du fått på mail. 

Tänk på att utbildningen främst lämpar sig för att använda via datorn, då den tyvärr inte är mobilanpassad.

Lycka till!

DEL 1

VÄRDERINGAR & ATTITYDER

Vart kommer våra värderingar ifrån? Hur och när synliggörs dem? Hur speglar våra individuella värderingar den arbetsplats vi företräder och vice versa? Vad är kultur och varför är inkludering, och vad är egentligen 'högt i tak'.

Kompass som pekar norr

DEL 2

JAG, VI & D0M

I andra delen går vi vidare och pratar om fördomar - varför finns vi och dem? Vi lyfter begreppet normer och funderar kring hur vi anpassar oss efter dem och vilka normer som råder omkring oss. Vi pratar även om gruppbeteende, samt om makt och hur den kan ta sig uttryck på olika sätt.

Mandräkt

DEL 3

MÅNGFALD

Vi pratar om behovet av mångfald för att överleva. Om hur och varför systematiskt diskriminerar och värderar. Vi tar upp mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunder och vrider och vänder på ordet mångfald.

Gay Pride Celebrations

DEL 4

JÄMSTÄLLDHET

Vad innebär jämställdhet i praktiken och hur kan vi göra arbetsplatsen och samhället mer jämlikt? Varför är destruktiva maskulinitetsnormer något som alla bör reflektera kring? Vi fördjupar oss i jämställdhet och synliggör könsnormer, för att tillsammans kunna förändra dem. Dessutom pratar vi om kön, könsidentitet och könsuttryck.

Familj på en strand
bottom of page