Det är viktigt att titta på dig själv och se hur du påverkar och påverkas av normer.

Vi hjälper till att återskapa normer, även om vi tycker att de är problematiska.

Att följa normens regler ses som någonting bra, normalt och naturligt; t.ex. att vara hetero, vit och att din fysiska funktion inte bryter mot någon av samhällets normer (t.ex. du kan gå, du är inte blind, du har inga problem med sociala sammanhang).

Om du själv följer normen tänker du sällan på att normen finns.