Innan du slår igång filmen, var beredd att anteckna kort vilka normer du ser i filmen.
Reflektion

Följdfrågor till filmen, skriv gärna ner svaren och ta med till diskussionen. Tänk på att du inte måste dela med dig av dina svar om du inte vill, viktigast är att du själv reflekterar över detta.

  1. Vilka normer såg du?
     

  2. Vilka av dessa normer kan du se i din omgivning?