Kapitel 2
 

Normer

 

- oskrivna regler, idéer och ideal kring hur vi förväntas vara, leva och se ut

Naturlig skönhet

Föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss människor


Finns överallt och är osynliga gränser för hur vi får/inte får vara


Positiva normer:

t.ex stå i kö, inte spotta någon i ansiktet, inte gå in i andra människor på trottoaren


De flesta normer anpassar vi oss till automatiskt, t.ex. att stå i kö


Så länge ingen bryter mot normerna så är de osynliga

Image by Tim Mossholder
1. KÖNSNORM
2.  HETERONORM
3. VITHETSNORM
4.  FUNKTIONSNORM
Reflektion

Fundera över dessa normer och de olika exemplen på dem:


1. Vad kan du som enskild invid göra för att inte sprida vidare

    och befästa dessa normer?


2. När upplever du att du bryter mot någon av dessa normer?