Kapitel 1


Varför finns "Vi och Dem"?

Allt är inte som det ser ut. 

Det finns information om personer 

eller händelser som jag inte vet.

 

Därför ska jag inte döma.

Fördomar skapas och konstrueras i det vardagliga samspelet.

 

Vi är snabba på att kategorisera och på förhand bestämma en människans egenskaper beroende av hur den ser ut.

Vad är en fördom?

En fördom baseras på en felaktig och oflexibel generalisering av en individ eller grupp.
 

En typ av förutfattad mening, en tanke eller känslomässig reaktion mot en grupp människor eller en individ ur den gruppen.

(Allport, 1954)

Fördomar är negativa bedömningar, tankar och känslor om människor på grund av deras sociala grupptillhörighet.

 

(Akrami, 2005) 

Vissa minoritetsgrupper blir ofta offer för fördomar som grundar sig på t.ex kön, etnisk härkomst, ålder, sexuell läggning och fysisk/psykisk hälsa.

 

(Helkama m.fl, 2000)