Reflektion

Följdfrågor till filmen, skriv gärna ner svaren och ta med till diskussionen. Tänk på att du inte måste dela med dig av dina svar om du inte vill, viktigast är att du själv reflekterar över detta.

  1. Hur påverkar det en människa, att mötas av missförstånd och antaganden som inte stämmer?
     

  2. Är det skillnad om det händer en eller upprepade gånger?
     

  3. Hur kunde sjuksköterskorna hanterat situationen annorlunda?