Hur behandlas den som inte passar in i normen?

 Större risk för att bli trakasserad, inte bli anställd, inte få bostad, utsatt för hatbrott 

Människor som bryter mot normerna klumpas ihop och ses som likadana.

 

Det är t.ex. vanligare med skämt om hur alla homosexuella är än hur alla heterosexuella är.

Som minoritet förväntas du stå till svars för vad andra som tillhör din minoritet gör.