Utvärdering del 4 Jämställdhet
Kön
Utbildningen gav en förståelse i vikten av att jobba med jämlikhet och jämställdhet
Utbildningen gav en fördjupad kunskap om vad könsidentitet och könsuttryck innebär
Utbildningen gav mig mer kunskap i vilken effekt destruktiva maskulinitetsnormer och machokultur har på sin omgivning
Om du gick utbildningen med din chef, hur upplevde du det?
Jag skulle rekomendera andra att gå Face of Gällivares utbildningsserie
Vilket betyg ger du dagens utbildning?

Tack för din feedback!