JAG - VI - DEM

Utbildning Steg 1

Normer, fördomar, makt & grupptryck